De fractie van D66 Etten-Leur moet net voor de laatste cyclus afscheid nemen van Patricia van Dongen. Patricia heeft zich vanaf 2010 ingezet voor de afdeling en fractie. De eerste periode is Patricia burgerlid geweest en in 2014 is zij door de inwoners gekozen als gemeenteraadslid. Naast haar raadslidmaatschap is Patricia lid van het regiobestuur van D66, deze werkzaamheden zet zij gewoon voort.

Vanuit haar juridische achtergrond heeft zij zich vooral ingezet op de ingewikkelde juridische voorstellen binnen de gemeenteraad. Daarnaast heeft Patricia zich ingezet voor het onderwijs en de samenwerkingsvormen waarin Etten-Leur participeert. Verder heeft Patricia zich ingezet voor erkenning van de LHBTI-gemeenschap door aan te dringen op het hijsen van de regenboogvlag.

Patricia is haar raadsperiode gestart met het huis aan huis bezoeken van onze inwoners samen met de wijkagent. Er is ook op initiatief van Patricia tweemaal een vuurwerkactie op de basisscholen geweest waarbij veiligheidsbrillen werden uitgedeeld en kinderen werden gewezen op de gevaren van vuurwerk.

Per direct gaat Patricia buiten de gemeente wonen waardoor een raadslidmaatschap binnen onze gemeente niet meer mogelijk is. Volgens de kieswet is de gemeente en daarna het centraal stembureau aan zet om op basis van de uitslag van de laatste verkiezingen de opvolging van Patricia te selecteren.

De fractie D66 Etten-Leur en de afdeling D66 Etten-Leur/Moerdijk bedanken Patricia voor haar inzet en wensen haar veel succes in haar verdere carrière.

© 2009 - 2016 QREATION, design Peter Mul voor D66 Etten-Leur